Rødskjæl

Gå til innhold

Hovedmeny:

EPO tilbakeføres

M/S EPO tilbakeføres til M/T Rødskjæl. Bålaget har nå bestemt seg får å starte dette arbeidet. Vi jobber nå for fullt med å få på plass dokumentasjon slik at vi kan bestemme tidsepoke for tilbakeføring.

Ordføreren besøkte båtlaget

Lørdag 16. november var Ordfører Ove Vollan på besøk hos oss i Båtlaget Rødskjæl. Vi fikk tid til å snakke litt om båtlaget, Frengen og EPO. Etter dette gikk vi om bord hvor han fikk sett hva vi har gjort.


Etterlysning

Har du bilder, tegninger, dokumenter eller andre opplysninger om EPO/Rødskjæl fra 1914 - 2010. Ta kontakt med oss. Dette gjelder også om du skulle vite om hvor vi kan finne noe som vi har nevnt.


Vi trenger hjelp av DEG

Har du lyst til å være med å hjelpe til med M/S EPO tidligere M/T Rødskjæl? Vi trenger hjelp til mange oppgaver:

• Praktisk vedlikehold utvendig/innvendig
• Oppussing utvendig/innvendig
• Rydding
• "Historiegraving" - finne kilder og skaffe opplysninger om båten
• Følge opp søknader
• Følge opp og skaffe sposorer
• Bistå med Bilder/tekst tekst til hjemmeside

Vi prøver å møtes hver onsdag kl 17 på Frengen så du er uansett velkommen der for en prat - ring gjerne en i styret på forhånd. Slik at du er sikker på et det er noen der når du kommer. Vi vil sette pris på all den hjelp vi kan få.

Vi trenger penger

Båtlagets mål er en gang å få tilbakeført M/S Epo til M/T Rødskjæl. Til dette vil gå med en anselig sum.

Grunnen til at vi primært øsnker å tilbakeføre den er at dette er den eneste av disse tankbåtene som fremdeles er i "live" - så her handler det om å sikre båten for ettertiden.

Fram til vi får realistert tilbakeføringen må vi drive kontinuerlig vedlikehold og oppussing for å holde den flytende.

Selv om vi står på Riksantikarens liste - får vi desverre ikke noe mere midler av den grunn - så har du muligheter til å bidra med midler eller hjelpe til med å skaffe tilveie midler så er du hjertelig velkommen.

En av de virkelige sliterne

M/T Rødskjæl var nr to i rekken av tankbåtene til Norsk–Engelsk Mineralolieaktieselskab A/S, Kristiania. Den ble overlevert fra Kaldnes Mek Verksted i 1914.

Den hadde fram til den ble ombygd i 1967, 53 år i tjeneste som tankbåt langs norskekysten. Den overlevde også 2. verdenskrig, selv om den ble bombet av tyske fly og sank i Narvik i 1940. Vi håper at vi kan få fram noe av historen bak båten slik at det kan bli tatt vare på for ettertiden.

Båten ble ombygd i 1967 til brønnbåt av rederiet Nils Birger Aspen i Trondheim. Dette var en av pionerene innenfor brønnbåtvirksomhet. Båten var i dette rederiets eie fram til 1989. etter dette skiftet den eier flere ganger inntil den ble kjøpt av Rolf Lothe og overdratt til Båtlaget Rødskjæl.

Mer fra historien kan du finne under Båten.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen