Dokumenter - Rødskjæl

Gå til innhold

Hovedmeny:

Dokumenter

Båten

- 2010

Dokumenter

2013-11-13

Skipsregisteret

Utskrift om historikk M/S EPO

2013-10-09

Riksantikvaren

Bekreftelse på status som vernet skip

 

2009-2000

Dokumenter

2006-10-31

Sjøfartsdirektoratet

Fundament MOBbåt kran - ikke godkjent

 

1999-1970

Dokumenter

1991

Valdemar Steiro

Utdrag fra "Gammelmotoren"

1985-07-15

Sjøfartsdirektoratet

Utbedring v/Israelsneset Slip etter grunnstøting

1981-10-12

Fiskeridirektoratet

Toktrapport

 

1969-1960

Dokumenter

1969-06-15

Sjøfartsdirektoratet

Målebrev

1969-06-12

Sjøfartsdirektoratet

Generalarrangement ombygging

1967

Norske Shell

Norske Shells historie

1967-01-16

Sjøfartsdirektoratet

Tillatelse til benyttelse av EPO

1966-06-10

Sjøfartsdirektoratet

Tillatelse til benyttelse av Rødskjæl I

1960-06-09

Sjøfartskontoret

Benyttelse av luftdrevet tyfon

1960-06-08

Sjøfartskontoret

Benyttelse av luftdrevet tyfon

 

1959-1950

Dokumenter

1958-11-05

Norsk Junger Akkum.fab.

Skifte generator ved Solvær mek

1955-02-25

Telegrafstyret

Konsesjon radioanlegg

 

1949-1940

Dokumenter

1940-05-09

Lofoten Herredsrett

Sjøforklaring i forbindelse med senking i Narvik i aprildagene

 

1939-1920

Dokumenter

 
 

1919-1914

Dokumenter

1918-12-08

Skipskontrollen Bergen

Sjøforklaring 8. desember gunnstøting Hitra

1916-08-20

Skipstilsynet

Bekreftelse på besiktigelse

1914-07-18

Kaldnes Patentslip og mV

Memorandum - fartøysertifikat

1914-07-15

Kristiania Toldkammer

Nasjonalitetsbevis

1914_07-02

Sjøfartskontoret

Fartøysertifikat

1914-04-01

Skipskontrollen m.fl

Diverse sertifikat

 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen