Epo tilbakeføres - Rødskjæl

Gå til innhold

Hovedmeny:

Epo tilbakeføres

Artikler

M/T Rødskjæl 1914 nedenfor Akershus Festning

M/T Rødskjæl - dette er en vakker utgave?

M/T Rødskjæl engan etter ombygging i 1958/59

Båtlaget Rødskjæl har bestemt seg for å tilbakeføre M/S Epo til M/T Rødskjæl. Forberedelsene til dette arbeidet har allerde startet.

Tidsepoken er ennå ikke bestemt: Dette vil bli bestemt senere når vi har fått en bedre dokumentasjon. Dette vil også i gang med å få Shells synspunkter på dette. Hele denne prosessen vil selvsagt skje i nær kontakt med Riksantikvaren.

Vi får håpe at vi klarer å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon slik at vi står tilnærmet fritt med tanke på valg av tidsepoke. Her vil det være viktig for oss at alle som har eller vet om noen som kan ha dokumentasjon/bilder eller historier om M/T Rødskjæl tar kontakt med oss

V i prioriterer dog i dag perioden fra begynnelsen av 1960 tallet og tilbake til 1940, men vi vil ha opplysninger om hele livsperioden. Vår prioritering betyr at vi aktivt konsentrere oss om kilde leting i denne perioden.

Vi vil selvsagt ikke glemme Epoken som EPO – vi vil dokumentere båten nøye slik den framstår i dag og vil vil også samle inn stoff om EPOs virke langs norske kysten. Tiden som M/S Epo har vært viktig og det er vel utentvil denne som har "berget" båten. Hadden den ikke fått et nytt liv som brønnbåt hos Pioneren Birger Aspen vill den neppe vært i live i dag. Da villa alle båtene av denne kategori vært borte for alltid

Alt vi får inn av opplysninger bilder etc vil bli lagt ut på vår hjemmeside når det er praktisk mulig.

Vi har ikke lagt noen endelig tidsplan ennå, men vi arbeider med at vi løpet av 2016 skal være ferdige med skrog og dekk.

Så vi kan jo leke med tanken om at vi ikke om alt for mange år igjen vil se en av de viktige traverne langs kysten. M/T Rødskjæl vil da representere en etter vår mening glemt båtgruppe. Disse tankbåtene som gikk langs norskekysten var selve livsnerven for kystnorge. De forsynte alle lokalsamfunn med drivstoff til landvirksomhet og ikke minst kystflåten. Slik var det helt fram til tankbilene etter hvert tok over mer og mer av denne transporten slik at disse forsvant ut av virksomhet på 60, 70 og 80 tallet.

Så vi får håpe at Norges og kanskje verdens eldste nålevende motortanker igjen kan vise seg fram langs kysten.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen