Om båtlaget - Rødskjæl

Gå til innhold

Hovedmeny:

Om båtlaget

Båtlaget Rødskjæl

Styret i Båtlaget Rødskjæl

 

Navn

Leder

Børge Gjerdet

Nestleder

Dag Håvard Askim

Styremedlem

Kjell Fætten

 

Odd Idar Askim

 

Eskild Kristiansen

 

Per Martin Furuvik

Båtlaget Rødskjæl ble stiftet i 9. april 2011. Medlemmer på stiftelsestidspunktet var Børge Gjerdet, Rolf Lothe, Dag Håvard Askim, Odd Idar Askim, Eskild Kristiansen, Kjell Fætten, og Per Furuvik. Medlemmene som startet båtlaget hadde da siden 2010 arbeidet med EPO, men det ble formalisert i 2010.

Båtlaget ble stiftet som et resultat av Rolf Lothes berging av EPO. Han hadde ingen intensjon om å stå for dette selv. Senere har han valgt å gå ut av båtlaget ettersom avstanden fra Roan til Frengen ble for lang. Dette kombinert med turnus om bord gjorde at han i liten grad følte at han fikk bidratt med noe, men han stiller fortsatt opp på enkeltprosjekter for båtlaget og det er vi takknemlig for.

Vi har siden starten arbeidet for å få en leiekontrakt for området vi disponerer på Frengen. Dette er ennå ikke helt i boks men vi regner med at dette er i orden om ikke alt for lang tid.

Vi har også tanker om hva Frengen kan bli i framtida, men det er i dag ikke vårt hovedfokus. Vårt hovedfokus er MS EPO. Det viktigste er selvsagt og holde den flytende med en så stor grad av sikkerhet som mulig. Etter dette kommer det å få satt den i sjødyktig stand slik at vi kan gå for egen maskin.

Vi jobber nå for fullt med å rekruttere nye medlemmer og vi har som mål å være 20 stk innen 1. mai 2014. Områder som har spesiell fokus er:
Elektro, dokumentasjon, tegning og planarbeid

Faste hobbykvelder
Vi har vår form for "syforening" hver onsdag. Her prøver vi alle så langt vi har anledning å møte. Vi har oppmøte kl 17.00 og holder på så lenge den enkelte har anledning. Arbeidsoppgavene her er svært varierte – noen har et ansvarsområde og jobber etter en plan for å få dette ferdig. Andre jobber med akutte oppgaver. Andre jobber med dokumentasjon.
Lurer du på om dette kan være noe for deg? Nøl ikke ta kontakt med oss så kan du være med på en eller flere hobbykvelder for å se om dette kan være noe for deg. Deltagelse koster ingen ting annet enn arbeidskraft.

Båtlagets ledelse
Båtlaget holder årsmøte i hht vedtektene en gang i året. Her velges et styre, men vi har ikke styremøter i tradisjonell forstand. Vi holder i stedet korte planlegging/strategimøter på hobbykvelden hvor nødvendige avgjørelser tas. Så vi kan si at vi har en veldig flat struktur hvor alle medlemmer har like mye å si.

Båtlagets leder er Børge Gjerdet, en rolle han har hatt siden stiftelsen. Han er kontaktpunkt inn mot laget for utenforstående. Ellers går mye av kommunikasjonen på e-post eller telefon.

Tilholdsted
Vi holder til på Frengen – nærmere bestemt på det som ble kalt for "neppå Skjæret" – dvs maskinverkstedet. Dette er vårt faste oppmøte og møtested inntil videre.

Hjemmeside
Båtlaget har nylig fått hjemmeside – denne håper vi etter hvert å finne formen på.

Vårt mål er at vi etter hvert har liggende all informasjon vi har om EPO/Rødskjæl og Båtlaget her, men vi har dessverre over 200 dokumenter som ennå ikke er publisert.


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen